T.N.T רשת השת``פ החדשה מבית נדלנים.נט

T.N.T רשת השת``פ החדשה מבית נדלנים.נט

נכתב על ידי Alon (04/27/05, 16:53:59)

מהיום סוכני נדל"ן יכולים לשתף פעולה בינם לבין עצמם והפעם לא על בסיס אקראי אלא על בסיס שיטתי.
באמצעותTurbo Networking Team
שני החברים או יותר, שבוחרים לשתף פעולה בינהם מגדירים את המערכת כך.
שהנכסים של כל אחד מהם יתפרסמו גם באתר של חברם לרשת.


הפניות הטלפוניות ודרך האימייל תמיד מגיעים לבעל האתר שאצלו מפורסמים הנכסים, גם אם הוא אינו נציג בעל הנכס המקורי.


הפניות מועברות לנציג בעל הנכס המקורי על בסיס של עמלת הפנייה
או הפניות הדדיות ללא התחשבנות כספית.
יש גם אפשרות לשיתוף פעולה יותר ממשי באזורים חופפים, פשוט לשווק את הדירה של חברך ברשת הלכה למעשה.
הכל על פי סיכומים מוקדמים בין החברים לרשת השת"פ וכל מקרה ומקרה לגופו.


עוד דרך יעילה מבית נדלנים.נט, לפתח את עסקי הנדלן ולנצל את עוצמת הפרסום של משרד הנדלן שלכם ולגזור קופון ללא מאמץ.


העוצמה הפרסומית של הנכסים המפורסמים באתרי החברים בנדלנים.נט היא קטלנית ממש.
בלחיצת כפתור אחת הנכס המצולם מתפרסם הן באתר האישי של סוכן/משרד הנדל"ן והן אצל כל השותפים לרשת T.N.T1
וכמובן בשער הנדלן המצולם והפופולרי בישראל נדלנים.קום.


וזה לא הכל.


הנכסים החדשים המתווספים נשלחים למספר רשימות תפוצה של לקוחות ממוקדים.
1. ברשימת התפוצה של קונה דירות שנרשמו דרך השער הכובש נדלנים.קום ונכון לרגע זה רשומים כ 5000 איש.
2. ברשימת התפוצה שחבר נדלנים.נט מטפח באתר האישי שלו.
3. ברשימת התפוצה של כל חברי רשת T.N.T שאליו הוא משתייך.


ואם אתם רוצים לדעת אז גם זה לא הכל.


אבל לא נלאה אתכם מידי לפעם הזאת.


אלון רחמים
נדלנים.נט